MagicPi là gì?

  • MagicPi là Magic + Pi, Magic là ma thuật. Pi là số pi (3,14) Magic Pi là số Pi ma thuật.

Bạn có ý tưởng xây dựng website? MagicPi sẽ hiện thực hóa ý tưởng cùng bạn!

  • Các thành phần cơ bản như logo, header, footer, menu, banner, slider,…
  • Trang chủ, giới thiệu, liên hệ, trang sản phẩm, mẫu form liên hệ, có liên kết mạng xã hội Zalo Facebook Telegram,…
  • Đa ngôn ngữ, nhiều địa điểm cửa hàng hoặc văn phòng, có chức năng bán hàng và quản lý kho hàng, …

Thư viện mẫu website

Mẫu Website cơ bản: Cửa hàng, Doanh nghiệp, Du lịch, Nhà hàng - Khách sạn, Tin tức - Blog