• Đặc sản Phú Thọ
  • Xuất khẩu Nhật Bản.
  • Đại lý Hà Nội: Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội.
  • Mỳ gạo sạch Hùng Lô là sản phẩm làng nghề truyển thống của xã Hùng Lô, tỉnh Phú Thọ và nổi tiếng với sợi mỳ nhỏ, trắng sạch, dai không bị nát trong quá trình chế biến món ăn.

Chat liveLiên hệ

Danh mục: Từ khóa: