Thơ vịnh tranh đánh ghen

Thơ vịnh tranh đánh ghen

1. Thôi thôi vuốt giận làm lành
Chỉ đều sinh sự nhục mình nhục ta.


2. Người xưa cũng đến là tài.
Bên bồ bên vợ hai vai gánh gồng.
Một bên đến đoạt chiếm dùng.
Một bên trong cảnh rày trông mai chờ.
Tình yêu là một bài thơ.
Xưa nay chưa có bao giờ chép chung.
Bà thì muốn chiếm riêng ông.
Còn ông thì muốn làm chồng cả hai.
Bao giờ ai chịu nhường ai?
Cho nên có cảnh bi hài đánh ghen!

Sưu tầm